1. Xổ số Tài Lộc
  2. XS Max 3D hôm nay, Kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất

Xo so Max 3D - Kết qủa xổ số điện toán XS Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 4, 11/12/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
678
492
122
138
094
162
321
501
787
649
626
097
717
098
195
329
769
975
196
046
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
678, 492
122, 138, 094, 162
321, 501, 787, 649, 626, 097
717, 098, 195, 329, 769, 975, 196, 046
SL
33
78
83
103
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
0
2
21
263
2349
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 09/12/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
804
796
604
039
099
873
643
489
433
459
017
232
996
424
392
556
812
423
821
555
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
804, 796
604, 039, 099, 873
643, 489, 433, 459, 017, 232
996, 424, 392, 556, 812, 423, 821, 555
SL
33
172
174
138
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
5
16
203
2941
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 06/12/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
525
506
064
902
453
949
844
836
277
635
136
034
592
531
590
989
453
636
811
454
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
525, 506
064, 902, 453, 949
844, 836, 277, 635, 136, 034
592, 531, 590, 989, 453, 636, 811, 454
SL
41
43
75
200
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
1
3
12
296
1981
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 04/12/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
037
667
593
150
204
733
295
492
659
403
804
891
354
910
513
944
449
857
753
056
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
037, 667
593, 150, 204, 733
295, 492, 659, 403, 804, 891
354, 910, 513, 944, 449, 857, 753, 056
SL
42
57
120
198
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
0
26
36
263
2281
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 02/12/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
230
703
691
456
662
133
607
212
865
099
045
895
232
932
442
898
627
330
200
303
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
230, 703
691, 456, 662, 133
607, 212, 865, 099, 045, 895
232, 932, 442, 898, 627, 330, 200, 303
SL
41
142
166
210
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
8
23
276
3092
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 29/11/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
251
660
337
765
143
964
673
778
108
356
755
576
776
301
702
149
414
318
354
810
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
251, 660
337, 765, 143, 964
673, 778, 108, 356, 755, 576
776, 301, 702, 149, 414, 318, 354, 810
SL
37
68
115
163
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
4
2
15
195
2181
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 27/11/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
395
596
942
920
833
657
687
396
651
014
415
469
033
117
489
369
711
970
647
124
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
395, 596
942, 920, 833, 657
687, 396, 651, 014, 415, 469
033, 117, 489, 369, 711, 970, 647, 124
SL
74
51
140
424
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
2
10
56
221
2444
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau
Xổ số Tài Lộc

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 xosotailoc.com

x