1. Xổ số Tài Lộc
  2. XS Max 3D hôm nay, Kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất

Xo so Max 3D - Kết qủa xổ số điện toán XS Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 4, 17/07/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
189
082
172
533
625
590
761
610
702
602
977
093
586
368
471
649
635
876
046
057
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
189, 082
172, 533, 625, 590
761, 610, 702, 602, 977, 093
586, 368, 471, 649, 635, 876, 046, 057
SL
58
112
110
258
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
3
0
4
37
404
3972
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 15/07/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
818
501
263
917
647
906
560
025
531
208
453
956
751
690
342
685
783
927
856
157
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
818, 501
263, 917, 647, 906
560, 025, 531, 208, 453, 956
751, 690, 342, 685, 783, 927, 856, 157
SL
71
192
225
327
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
2
27
67
489
5097
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 12/07/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
841
406
546
445
613
005
230
474
384
846
513
593
343
258
461
747
070
489
524
660
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
841, 406
546, 445, 613, 005
230, 474, 384, 846, 513, 593
343, 258, 461, 747, 070, 489, 524, 660
SL
77
130
274
233
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
5
43
422
4314
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 10/07/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
029
181
199
017
571
772
804
984
099
107
137
084
108
698
119
076
474
754
221
056
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
029, 181
199, 017, 571, 772
804, 984, 099, 107, 137, 084
108, 698, 119, 076, 474, 754, 221, 056
SL
49
119
220
352
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
0
9
40
436
4212
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 08/07/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
381
406
887
269
619
890
337
099
976
991
739
009
351
126
725
639
124
143
583
444
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
381, 406
887, 269, 619, 890
337, 099, 976, 991, 739, 009
351, 126, 725, 639, 124, 143, 583, 444
SL
59
230
800
434
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3
0
5
7
54
378
4996
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 05/07/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
043
061
445
584
020
125
557
587
906
766
712
809
370
132
696
185
985
772
230
420
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
043, 061
445, 584, 020, 125
557, 587, 906, 766, 712, 809
370, 132, 696, 185, 985, 772, 230, 420
SL
58
205
212
266
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
4
4
34
358
3736
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 03/07/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
890
513
153
618
744
636
618
665
686
802
708
792
826
858
960
487
852
398
925
898
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
890, 513
153, 618, 744, 636
618, 665, 686, 802, 708, 792
826, 858, 960, 487, 852, 398, 925, 898
SL
63
158
258
226
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
2
9
40
395
3498
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau
Xổ số Tài Lộc

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 xosotailoc.com

x