1. Xổ số Tài Lộc
  2. XS Max 3D hôm nay, Kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất

Xo so Max 3D - Kết qủa xổ số điện toán XS Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 4, 22/05/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
548
068
528
924
103
384
344
700
035
988
375
441
429
439
003
742
751
022
414
872
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
548, 068
528, 924, 103, 384
344, 700, 035, 988, 375, 441
429, 439, 003, 742, 751, 022, 414, 872
SL
81
647
377
302
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
3
14
37
455
4044
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 20/05/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
300
111
913
695
037
059
910
284
112
294
272
887
626
881
025
066
896
263
548
251
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
300, 111
913, 695, 037, 059
910, 284, 112, 294, 272, 887
626, 881, 025, 066, 896, 263, 548, 251
SL
129
138
319
406
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
6
4
48
636
4633
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 17/05/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
023
769
668
327
671
187
851
452
307
068
725
423
462
603
248
667
733
183
342
566
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
023, 769
668, 327, 671, 187
851, 452, 307, 068, 725, 423
462, 603, 248, 667, 733, 183, 342, 566
SL
58
197
665
362
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
5
5
41
406
4270
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 15/05/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
219
211
746
004
589
811
377
470
369
036
455
798
684
510
751
093
215
260
545
474
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
219, 211
746, 004, 589, 811
377, 470, 369, 036, 455, 798
684, 510, 751, 093, 215, 260, 545, 474
SL
110
123
227
379
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
8
39
514
3676
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 13/05/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
725
013
148
553
664
376
922
866
259
353
436
918
190
024
899
289
110
721
881
174
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
725, 013
148, 553, 664, 376
922, 866, 259, 353, 436, 918
190, 024, 899, 289, 110, 721, 881, 174
SL
115
151
296
320
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
7
5
71
614
4399
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 10/05/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
656
843
042
466
498
631
309
898
019
729
115
696
725
756
894
424
426
209
085
635
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
656, 843
042, 466, 498, 631
309, 898, 019, 729, 115, 696
725, 756, 894, 424, 426, 209, 085, 635
SL
68
140
241
301
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
2
7
37
406
3728
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 08/05/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
864
188
589
765
332
126
004
658
298
897
812
149
979
409
609
606
661
192
439
122
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
864, 188
589, 765, 332, 126
004, 658, 298, 897, 812, 149
979, 409, 609, 606, 661, 192, 439, 122
SL
62
195
188
276
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
7
3
38
436
3742
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau
Xổ số Tài Lộc

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 xosotailoc.com

x