1. Xổ số Tài Lộc
  2. XS Max 3D hôm nay, Kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất

Xo so Max 3D - Kết qủa xổ số điện toán XS Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 6, 10/07/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
329
809
217
974
717
427
064
714
647
974
614
033
147
895
378
584
494
215
079
528
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
329, 809
217, 974, 717, 427
064, 714, 647, 974, 614, 033
147, 895, 378, 584, 494, 215, 079, 528
SL
24
66
122
180
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
6
1
38
223
2983
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 08/07/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
760
446
194
255
391
500
176
612
274
102
833
472
209
150
841
312
426
537
792
685
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
760, 446
194, 255, 391, 500
176, 612, 274, 102, 833, 472
209, 150, 841, 312, 426, 537, 792, 685
SL
21
86
129
291
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
7
6
32
223
3305
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 06/07/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
751
930
113
110
483
970
184
066
634
736
740
780
090
977
978
105
560
184
473
124
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
751, 930
113, 110, 483, 970
184, 066, 634, 736, 740, 780
090, 977, 978, 105, 560, 184, 473, 124
SL
38
96
109
171
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
5
1
3
49
329
3488
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 03/07/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
998
144
457
984
859
226
960
458
486
022
654
138
807
206
854
164
478
681
573
358
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
998, 144
457, 984, 859, 226
960, 458, 486, 022, 654, 138
807, 206, 854, 164, 478, 681, 573, 358
SL
46
65
135
246
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
0
4
42
340
3279
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 01/07/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
867
468
058
839
975
104
084
432
359
396
777
646
227
839
293
582
080
553
281
429
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
867, 468
058, 839, 975, 104
084, 432, 359, 396, 777, 646
227, 839, 293, 582, 080, 553, 281, 429
SL
143
72
185
179
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
0
3
22
416
2903
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 29/06/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
524
190
418
239
670
332
332
499
907
852
637
934
744
809
416
450
630
117
682
519
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
524, 190
418, 239, 670, 332
332, 499, 907, 852, 637, 934
744, 809, 416, 450, 630, 117, 682, 519
SL
35
102
145
182
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
1
4
30
378
3446
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 26/06/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
394
684
041
331
707
084
112
589
742
323
689
028
035
745
487
460
201
439
833
916
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
394, 684
041, 331, 707, 084
112, 589, 742, 323, 689, 028
035, 745, 487, 460, 201, 439, 833, 916
SL
23
99
190
331
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
1
9
49
326
2935
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau
Xổ số Tài Lộc

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 xosotailoc.com

x